8 lutego 2016
Strona Główna


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SZCZECINIEAKTUALNOŚCIWyłudzenia na szkodę Zachodniopomorskiego NFZ - akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.
07.01.2016 14:56

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko szczecińskiej stomatolog podejrzanej o to, że w okresie od stycznia 2008 roku do grudnia 2009 roku, prowadząc prywatną praktykę stomatologiczną doprowadziła Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia kwotą przekraczającą 27 000 zł, to jest o czyn y z art. 286 § 1 kk...

więcej >>>
Akt oskarżenia przeciwko 6 oskarżonym sprawie rozbojów i posiadania broni palnej w Stargardzie Szczecińskim.
07.01.2016 11:26

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko pięciu mężczyznom, którzy w dniu 16 kwietnia 2014 r. napadli na salon jubilerski w Stargardzie Szczecińskim. Dwóm spośród ww. oskarżonych oraz dodatkowo innej osobie zarzucono nadto usiłowanie rozboju na szkodę właściciela zakładu złotniczego w dniu 26 lutego 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim...

więcej >>>
Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi i jego żonie za działanie na szkodę wierzyciela.
04.01.2016 14:33

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi S., lekarzowi skazanemu prawomocnym wyrokiem za błąd w sztuce lekarskiej o to, że w okresie 2006 r. do 2013 r. mając świadomość popełnionego przez siebie błędu medycznego podczas operacji Katarzyny K. oraz w związku ze zgłoszonym przez ojca pokrzywdzonej zamiarem dochodzenia na rzecz córki roszczeń majątkowych darował swojej małżonce składniki swojego majątku w postaci między innymi nieruchomości zabudowanej oraz udziału w części nieruchomości niezabudowanej o łącznej wartości 520.000 zł...

więcej >>>
Sześć osób oskarżonych o działalność przestępczą na terenie Stargardu.
04.01.2016 14:23

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 6 mężczyznom podejrzanym o prowadzenie działalności przestępczej na terenie Stargardu Szczecińskiego. W toku śledztwa podejrzanym przedstawiono łącznie 41 zarzutów dotyczących ułatwiania prostytucji i czerpania z tego procederu korzyści majątkowych, stosowania przemocy i gróźb w celu uprawienia prostytucji, udziału w obrocie amfetaminą oraz posiadania tej substancji i udzielania amfetaminy innym osobom, udziału w napadzie rabunkowym, pozbawienia wolności, pobicia i innych...

więcej >>>
Akt oskarżenia przeciwko urzędnikom Gminy Deszczno – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.
31.12.2015 09:36

31 grudnia 2015 r. Prokurator Rejonowy Szczecin –Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia przeciwko byłemu Wójtowi Gminy Deszczno o to, że w okresie od 14 czerwca 2011 r. do 8 października 2013 r. w Deszcznie, pełniąc funkcję wójta Gminy Deszczno i będąc z tego tytułu zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków...

więcej >>>
Bożonarodzeniowe spotkania w Prokuraturze
16.12.2015 14:01

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były okazją do złożenia świątecznych życzeń wszystkim pracownikom Prokuratury przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie. W tym roku podczas Bożonarodzeniowych uroczystości gościli w szczecińskiej Prokuraturze Prokurator Generalny pan Andrzej Seremet oraz Prokurator Generalny Landu Meklemburgii i Pomorza Przedniego pan Helmut Trost i Prokurator Okręgowy we Frankfurcie nad Odrą pan Helmut Lange ...

więcej >>>
Podejrzani za obrót dopalaczami
16.12.2015 10:05

Prokurator Okręgowy w Szczecinie przejął do prowadzenia w Wydziale V Śledczym wszczęte w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie śledztwo przeciwko Christianowi M. i Aleksandrze S. podejrzanym, o to że w okresie od września 2015 r. do listopada 2015 r., działając wspólnie i w porozumieniu, sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji ...

więcej >>>
Wniosek Prokuratora o stwierdzenie nieważności wyroku z 1946 roku za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego
14.12.2015 14:34

Naczelnik Wydziału II Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r., nr 34, poz. 149, z późn. zm.) wniosek o stwierdzenie nieważności wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 28 czerwca 1946 r. ...

więcej >>>
Akt oskarżenia w sprawie obrotu narkotykami – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
07.12.2015 14:18

30 listopada 2015 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim akt oskarżenia przeciwko Magdalenie W., Wojciechowi K. i Piotrowi K. oskarżonym o uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, a nadto wobec Magdaleny W. o czyn polegający na nielegalnym posiadaniu broni ...

więcej >>>
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dotyczące wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim zaistniałego w dniu 13 kwietnia 2009 r.
03.12.2015 14:53

16 września 2015 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał w II instancji wyrok w sprawie przeciwko Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim - Krzysztofowi G. i pracownikowi ZGM - Barbarze K., oskarżonym o sprowadzenie pożaru budynku przy ul. Wolińskiej 11 w Kamieniu Pomorskim. Podtrzymując uznanie oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku wyraził pogląd, że w przedmiotowej sprawie odpowiedzialności karnej powinien podlegać również ówczesny Burmistrz Kamienia Pomorskiego ...

więcej >>> 


luty 2016 [więcej]
pn
wt
śr
cz
pt
so
nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
      
Zawiadomienie o zakwalifikowaniu kadydata do III etapu konkursu na staż urzędniczy.
więcej >>>
I K 110/21/15 Informacja o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu
więcej >>>
PO III G 230.28.2016 - Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowego budynku Prokuratury Rejonowej w Gryficach przy ul. 11 Listopada 3-4
więcej >>>
I K 118/94/15 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
PO I K 110.2.2016 Informacja o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu
więcej >>>
I K 118/98/15 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
PO I K 110.1.2016 Informacja o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim
więcej >>>
I K 118/94/15 Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/ 98/15 Konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych)
więcej >>>
III G.230/96/15 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/96/15 Nabór na stanowisko operatora urządzeń elektronicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
III G 222/37/15 - Wykonanie prac remontowych w instalacji centralnego ogrzewania
więcej >>>
III G.230/89/15 - Pogwarancyjna naprawa zasilaczy awaryjnych UPS w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
więcej >>>
III G 222/35/15 - Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 45 w Szczecinie przeznaczonym na tymczasową siedzibę Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie
więcej >>>
III G 222/36/15 - Wykonanie remontu pomieszczeń kancelarii tajnej, sekretariatu i gabinetu Prokuratora Rejonowego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 45 w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/94/15 Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
Galeria zdjęć
Copyright ˆ Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - 2011