Aktualności

Akt oskarżenia za znęcanie się nad psem – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu

Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 11 sierpnia 2018 r. w Dębnie znęcał się nad psem typu mieszaniec w ten sposób, że kopnął go kilkakrotnie w okolice brzucha i głowy, czym spowodował u zwierzęcia ból brzucha, krwiaka ocznego i wstrząśnienie mózgu   tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.         

Czytaj dalej Akt oskarżenia za znęcanie się nad psem – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu

Akt oskarżenia przeciwko kierującej pojazdem, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu akt oskarżenia przeciwko kobiecie podejrzanej o to, że w dniu 21 grudnia 2018 r. w Świnoujściu na drodze krajowej nr S-3 kierując samochodem osobowym  marki Honda nie zatrzymała się i kontynuowała jazdę, pomimo wydania przez funkcjonariusza Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, tj. o czyn z art. 178b kk,

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierującej pojazdem, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Goleniowie w sprawie spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko 31 – letniemu mężczyźnie, który 20 października 2018 r. ok. godz. 21:30 na drodze publicznej w miejscowości Długołęka pod Nowogardem umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym znajdował się w stanie nietrzeźwości odpowiadającym stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 1,31 mg/1, na łuku drogi przy dobrych warunkach atmosferycznych zjechał na prawe pobocze, utracił panowanie nad pojazdem, który kilkukrotnie dachował, w wyniku czego pasażer pojazdu doznał obrażeń ciała skutkujących ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa i ciężkiej choroby długotrwałej, w tym między innymi wieloplanowych złamań w obrębie klatki piersiowej, przerwania ciągłości rdzenia kręgowego, skutkujących porażeniem obu kończyn dolnych, krwiaka lewej jamy opłucnowej oraz niedodmy płuca lewego, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu, w postaci ciężkiego kalectwa i ciężkiej choroby długotrwałej.

Kierowca pomimo polecenia zatrzymania pojazdu wydanego przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych przez funkcjonariuszy policji, poruszających się oznakowanym radiowozem, nie zatrzymał pojazdu przyspieszył i jadąc czym na łuku drogi przy dobrych warunkach atmosferycznych zjechał na prawe pobocze, doprowadzając do tego tragicznego zdarzenia.

Sprawca był uprzednio dwukrotnie prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i miał orzeczony dożywotnio zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Za zarzucane mu przestępstwo, zakwalifikowane jako czyn z czyn z art. 177 § 2 kk w zb. z art. 178 § 1 kk w zb. z art. 178a § 4 kk w zb. z art. 178b kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w sprawie znęcania nad członkami rodziny i niezastosowania się do nakazu sądowego

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w jednej z miejscowości w okolicach Gryfina znęcał się nad swoimi rodzicami w ten sposób, ze każdorazowo będąc pod wpływem alkoholu bez powodu wszczynał awantury domowe, podczas których znieważał rodziców słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, wielokrotnie zakłócał spoczynek nocny, groził uszkodzeniem sprzętów domowych, a nadto nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi lokalu mieszkalnego.

Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oskarżony wcześniej był karany za przestępstwo znęcania nad rodziną.

Na wniosek prokuratora w listopadzie 2018 r. sprawca został tymczasowo aresztowany. W chwili kierowania aktu oskarżenia również stosowany był ten środek zapobiegawczy.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Choszcznie w sprawie usiłowania rozboju w Reczu

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu Rejonowego w Choszcznie akt oskarżenia przeciwko 20 – letniemu mężczyźnie, który 6 grudnia 2018 roku w Reczu usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że używając przemocy wobec pokrzywdzonego polegającej na uderzaniu pięściami w twarz, następnie przewróceniu na ziemię i kopaniu po całym ciele, doprowadził go do stanu bezbronności oraz spowodował obrażenia ciała w okolicy głowy , a następnie usiłował mu zabrać w celu przywłaszczenia torbę z pieniędzmi oraz kluczami, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zdecydowaną postawę pokrzywdzonego, tj. o czyn art. 13 § 1 k.k. zw. z art. 280 § lk.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Sprawca został zatrzymany w dniu 6 grudnia 2018 r. i na wniosek prokuratora sprawca został tymczasowo aresztowany. W chwili kierowania aktu oskarżenia również stosowany był ten środek zapobiegawczy.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W dniu 22 lutego 2019 r. obchodzony będzie Dzień Ofiar Przestępstw oraz związany z nim „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany w dniach 18 lutego – 24 lutego 2019 r. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

Wzorem lat ubiegłych w organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego. 

Czytaj dalej Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcom szeregu oszustw dokonywanych metodą „na funkcjonariusza Policji” – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

W dniu 1 lutego 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko pięciu mężczyznom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie trzynastu przestępstw przeciwko mieniu polegających na dokonywaniu oraz usiłowaniu dokonania na terenie całej Polski i na terenie Niemiec oszustw metodą „na funkcjonariusza Policji”, tj. o czyny z art. 286 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcom szeregu oszustw dokonywanych metodą „na funkcjonariusza Policji” – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Podejrzany o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że działając w warunkach recydywy w dniu 3 stycznia 2019 r. w Goleniowie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, w ten sposób że po uprzednim wybiciu okna próbował dostać się do wnętrza budynku z zamiarem kradzieży znajdującego się tam mienia, lecz celu tego nie osiągnął ze względu na zatrzymanie przez pracowników ochrony, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i inne.   

Czytaj dalej Podejrzany o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 35 i 37 lat, z których pierwszemu zarzucono m. in. to że w dniu 14 września 2018 r. na terenie gminy Przelewice w samochodzie, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 198,108 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 178,586 grama a także 14 sztuk tabletek Ekstazy, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne. 

Akt oskarżenia obejmuje również drugiego mężczyznę, któremu zarzucono posiadanie w dniu 19 września 2018 r. w mieszkaniu  na terenie Barlinka wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 10,406 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Myśliborzu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 5 lutego 2019 r. w Myśliborzu działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego ugodził go kilkukrotnie nożem w okolice brzucha, klatki piersiowej i twarzy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne. 

Czytaj dalej Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.