28 listopada 2015
Strona Główna


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE


AKTUALNOŚCIWniosek Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o stwierdzenie nieważności wyroku z 1946 r.
24.11.2015 08:17

Prokurator Okręgowy w Szczecinie działając na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. z 1991 r., nr 34, poz. 149 z późn. zm.) skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o stwierdzenie nieważności wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 1946 r., skazującego Łucję Belkę ...

więcej >>>
Wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 1948 r. uznany za nieważny
18.11.2015 15:22

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 1948 r. oraz utrzymującego go w mocy postanowienia byłego Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 10 listopada 1948 r., sygn. akt S 2734/48, które zapadły w stosunku do Wacława Piotrowicza.

więcej >>>
Akt oskarżenia w sprawie korupcji wyborczej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie
17.11.2015 15:19

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia przeciwko: 1. Franciszkowi K. o to, że w dniu 30 listopada 2014 r. na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój udzielił korzyści majątkowej w postaci alkoholu, to jest piwa i nalewek alkoholowych – Krzysztofowi K., Wiesławowi B. i Zbigniewowi B. w zamian za głosowanie ...

więcej >>>
Robocza wizyta niemieckich prokuratorów w Szczecinie
26.10.2015 11:11

W dniu 22 października 2015 r. na zaproszenie Prokuratora Okręgowego w Szczecinie przyjechała do Szczecina delegacja prokuratorów niemieckich z Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie nad Odrą, na czele z Prokuratorem Okręgowym Panem Helmutem Lange.

więcej >>>
Zarzuty i środki zapobiegawcze dla członków zorganizowanej grupy przestępczej – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
22.10.2015 13:06

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie, w toku którego ustalono m.in., iż w 2013 r. Szczecinie oraz w różnych innych miejscach na terenie Polski oraz poza granicami kraju, w tym na terenie państw sąsiadujących, działała zorganizowana grupa przestępcza, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych polegających na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju rzepakowego i asfaltu, a następnie wewnątrzwspólnotowej jego sprzedaży przy wykorzystaniu podstawionych podmiotów, firm „słupów”, tzw. znikających podatników.

więcej >>>
Decyzja o uchyleniu i zmianie środków zapobiegawczych w sprawie utrudniania przetargów na sprzedaż i dzierżawę ziemi
16.10.2015 15:28

W dniu 16 października 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie wpłynęły wnioski obrońców o uchylenie tymczasowego aresztowania zastosowanego postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 8 października 2015 r. wobec 5 podejrzanych w tej sprawie osób. Prokurator prowadzący sprawę uwzględnił wnioski obrońców o uchylenie izolacyjnego środka zapobiegawczego i zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach: 50000, 70000, 100000, 110000 i 120000 zł oraz dozory Policji.

więcej >>>
Komunikat w sprawie dotyczącej utrudniania przetargów na sprzedaż i dzierżawę ziemi
14.10.2015 15:18

14 października 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie wpłynęło pismo Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, zawierające wniosek o przyjęcie poręczenia osobistego w sprawie tymczasowo aresztowanych rolników, podejrzanych o utrudnianie przetargów publicznych na sprzedaż i dzierżawę ziemi w Pyrzycach i Lipianach.

więcej >>>
Komunikat w sprawie dotyczącej utrudniania przetargów na sprzedaż i dzierżawę ziemi
14.10.2015 13:13

13 października 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie wpłynęło pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego zawierające wniosek o przyjęcie poręczenia osobistego w sprawie tymczasowo aresztowanych w tym postępowaniu rolników, podejrzanych o utrudnianie przetargów publicznych na sprzedaż i dzierżawę ziemi w Pyrzycach i Lipianach.

więcej >>>
Zarzuty w sprawie utrudniania przetargów na sprzedaż i dzierżawę ziemi - sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
09.10.2015 10:00

16 stycznia 2015 r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie w Wydziale VI do spraw Przestępczości Gospodarczej wszczęto śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która został założona w celu popełnienia przestępstw związanych z utrudnianiem przetargów publicznych. Postępowanie przygotowawcze zostało zainicjowane w oparciu o ustalenia dokonane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz zawiadomienie złożone przez Dyrektora Oddziału Terenowego w Szczecinie Agencji Nieruchomości Rolnych.

więcej >>>
Wniosek Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem
08.10.2015 09:13

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie działając na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. 1991.34.149 z późn. zm.) skierował do Sądu Najwyższego Izby Karnej w Warszawie wniosek o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego prawomocnym postanowieniem.

więcej >>> 


listopad 2015 [więcej]
pn
wt
śr
cz
pt
so
nd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
I K 118/94/15 Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/70/15 Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/71/15 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityka kryminalnego) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
III G.230/82/15 – Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego marki Skoda Fabia Combi Active dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
III G.230/83/15 – Dostawa 87 szt. krzeseł obrotowych do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/70/15 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
III G.230/80/15 Dostawę drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na „Dostawę drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
więcej >>>
III G.230/81/15 ZAPROSZENIE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
więcej >>>
III G.230/79/15 - Zaproszenie ofertowe do 30 000 Euro na: Dostawę i montaż kotła gazowego w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim.
więcej >>>
III F.240/16/15 – Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych
więcej >>>
Unieważnienie postępowania Dotyczy: postępowania na: „Dostawę i montaż kotła gazowego w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”.
Zamawiający uprzejmie informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie. Jednocześnie Zamawiający informuje że nowe postępowanie zostanie ogłoszone w najbliższym czasie na stronie internetowej Zamawiającego.
więcej >>>
III G.230/70/15 - Zaproszenie ofertowe do 30 000 Euro na: „Dostawę i montaż kotła gazowego w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na: „Dostawę i montaż kotła gazowego w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”.
więcej >>>
III F.240/16/15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów biurowych.
więcej >>>
I K 118/58/15 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszego referenta) w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/72/15 Konkurs na stanowisko dyrektora finansowo – administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/71/15 Konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityka kryminalnego) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/70/15 Konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/58/15 Lista kandydatów zakwafilikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie
więcej >>>
III F.240/16/15 dostawa materiałów biurowych
Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych.
więcej >>>
I K 118/50/15 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 110/17/14 Informacja o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/58/15 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/50/15 Konkurs na staż urzędniczy - lista kandydatów dopuszczonych do konkursu
więcej >>>
I K 118/58/15 Konkurs na staż urzędniczy
więcej >>>
I K 110/11/14 Informacja o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu
więcej >>>
I K 110/12/14 Informacja o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim
więcej >>>
I K 118/40/15 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Łobzie
więcej >>>
III F.240/11/15 Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych
więcej >>>
I K 118/40/15 Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Łobzie
więcej >>>
I K 118/40/15 - Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Łobzie
więcej >>>
I K 118/50/15 - Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
więcej >>>
I K 118/40/15 Konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Łobzie
więcej >>>
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dostawę karnetów
więcej >>>
Galeria zdjęć
Copyright ˆ Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - 2011