Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej handlującej marihuaną

Szczecin, dnia 26 stycznia 2017 r.

Prokurator Okręgowy  w Szczecinie skierował  do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 21 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z obrotem  znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany.
Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała na terenie Szczecina, Stargardu oraz wielu  innych miejscowości na terenie Polski, a także w Niemczech i Hiszpanii w okresie od co najmniej grudnia 2014 r. do maja 2016 r. Na czele grupy stali dwaj mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego czterdziestoczteroletni Robert K. i czterdziestoośmioletni Mirosław Z. Ich rola polegała na koordynacji działań poszczególnych członków grupy, organizacji zakupu i dostawy, transportu, przechowywania i dystrybucji narkotyków  oraz pozyskiwaniu osób do grupy, a także na rozliczaniu finansowym przeprowadzanych transakcji narkotykowych.
Pozostali członkowi grupy , mężczyźni w wieku  w wieku od 24 do 58 lat,   działali w ramach określonego podziału zadań, do których należało między innymi zaopatrywanie pozostałych członków grupy w marihuanę oraz sprzedaż narkotyków innym odbiorcom. Z ustaleń śledztwa wynika, że każdy z członków grupy uczestniczył w obrocie narkotykami w ilości od kilkuset gram do kilkudziesięciu  kilogramów.  W okresie działania grupy  podejrzani dokonali obrotu marihuaną  w ilości przekraczającej  kilkaset kilogramów .  Podczas zatrzymania poszczególnych członków grupy, w wyniku ich przeszukania lub przeszukania należących do nich samochodów lub użytkowanych przez nich mieszkań  zabezpieczono narkotyki w postaci marihuany lub amfetaminy, a także kokainy. U kierującego grupą Roberta K. zabezpieczono 1381,73 g marihuany i  49,11 g  amfetaminy oraz pieniądze : 58 600zł i 6500 euro. U kolejnego z członków grupy ujawniono i zabezpieczono 451,6 g marihuany i 198 g amfetaminy . U kolejnego z mężczyzn  ujawniono i zabezpieczono ponad 103,7  g amfetaminy, blisko 80 g marihuany oraz 22,39 g kokainy , 3 wagi elektroniczne i woreczki foliowe.  Przy dwóch podejrzanych podczas zatrzymania oraz przeszukania zabezpieczono broń palną.
Podejrzanym przedstawiono łącznie 87 zarzutów związanych z obrotem i posiadaniem środków odurzających i psychotropowych.

W dacie skierowania aktu oskarżenia wobec szesnastu podejrzanych, w tym kierujących grupą stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec pozostałych osób początkowo stosowane areszty zamieniono na wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju  oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 10.000 zł. do 15.000 zł.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa , to jest  kierowanie i udział  w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrót  znacznymi ilościami środków odurzających grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Wojciechowicz