Handel ludźmi i czerpanie korzyści z prostytucji – akt oskarżenia w sprawie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, 18 stycznia 2017 r.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, w tym dwóm kobietom, podejrzanym o handel ludźmi, czerpanie korzyści z uprawiania prostytucji, nakłanianie i ułatwiania prostytucji innym osobom, na szkodę sześciu pokrzywdzonych, w tym jednej małoletniej, i uczynienie sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, a nadto przywłaszczenie mienia, stosowanie gróźb w celu wymuszenia od pokrzywdzonych pieniędzy w zamian za nieujawnienie informacji o trudnieniu się przez pokrzywdzonych nierządem oraz udzielenie małoletniej pokrzywdzonej substancji psychotropowych i środków odurzających w postaci amfetaminy i marihuany.
Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżone w okresie od maja do grudnia 2014 r. i w 2015 r. wynajmowały mieszkania w Szczecinie, Olsztynie oraz innych miejscowości na terenie Polski, w których trudniły się prostytucją. W tym okresie podejmowały również działania, mające na celu pozyskanie innych kobiet do trudnienia się nierządem i czerpania dla siebie z tego procederu korzyści majątkowych. W popełnianiu tych przestępstw uczestniczyli ponadto pozostali oskarżeni, którzy ułatwiali kobietom uprawienie prostytucji, między innymi w ten sposób, że dowozili ww. do hoteli i wynajętych mieszkań w celu uprawiania tam nierządu, czerpiąc z tego korzyści majątkowe. W 2015 r. jeden z oskarżonych za pośrednictwem portalu społecznościowego nawiązał kontakt z piętnastoletnią wychowanką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, której zaproponował dobrze płatną pracę w Szczecinie. Ostatecznie, dziewczyna, po przyjeździe do Szczecina została „przyjęta” przez jedną z oskarżonych do wynajmowanego przez nią mieszkania, gdzie została wykorzystana do uprawiania prostytucji.Za zorganizowanie tego procederu oskarżona zapłaciła jednemu z oskarżonych 2 500 zł tytułem zadatku, z umówionej za dostarczenie pokrzywdzonej do Szczecina w celu wykorzystania jej w prostytucji kwoty 5 000 zł.

W toku postępowania ustalono, że oskarżona Magdalena R. uzyskała w okresie objętym aktem oskarżenia korzyść majątkową z uprawiania prostytucji przez inne osoby w kwocie przekraczającej 300 000 zł. Pozostali oskarżeni osiągnęli korzyści majątkowe w kwotach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Oskarżeni, poza jedną osobą, złożyli w sprawie obszerne wyjaśnienia. Troje z ww., którym zarzucono handel ludźmi, nie przyznali się do popełnia zarzucanego im czynu.

Oskarżeni, poza Magdaleną R. byli w przeszłości karani sądowni, między innymi za przestępstwa narkotykowe, przestępstwa przeciwko mieniu, wolności seksualnej i obyczajności.

W toku postępowania wobec części podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe w kwocie 5 000 zł.

W zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej, zarzucanych oskarżonym przestępstw, grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech do 15 lat pozbawienia wolności ( art. 189 a § 1 kk – handel ludźmi), od 3 miesięcy do 15 lat ( art. 204 § 1 i 2 kk w zw. z art. 65 kk- czerpanie korzyści z nierządu, stałe źródło dochodu z popełnienia przestępstwa).

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Małgorzata Wojciechowicz