Oskarżeni o handel dopalaczami

Szczecin, dnia 23 stycznia 2017 r.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, oskarżonym o handel dopalaczami oraz posiadanie substancji psychotropowych.
Śledztwo w powyższej sprawie wszczęto 9 października 2015 r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie. Postępowanie dotyczyło wprowadzenia do obrotu, w Mieszkowicach oraz na terenie innych miast, szkodliwych dla zdrowia substancji tzw. „dopalaczy”, w wyniku czego spowodowano niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób oraz prania brudnych pieniędzy, to jest przyjmowania na rachunek bankowy środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych związanych z wprowadzeniem do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji tzw. „dopalaczy”.
Podstawę wszczęcia śledztwa stanowiło zawiadomienie o przestępstwie złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, z którego wynikało, że Mateusz Ch. prowadzi w Mieszkowicach działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży odczynników chemicznych, w ramach której wprowadza do obrotu szkodliwe dla zdrowia i życia substancje – dopalacze, a uzyskane z ich sprzedaży pieniądze wypłaca w bankomatach, albo dokonuje innych transakcji celem legalizacji środków pochodzących z dokonywanych przez siebie przestępstw związanych z nielegalnym obrotem dopalaczami.
Mateusz Ch. został oskarżony o to, że:
w okresie od stycznia 2010 r. do dnia 6 października 2015 r. w Mieszkowicach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie nie mniejszej niż 207 882,72 zł sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, w ten sposób, że dokonał zakupu różnego rodzaju szkodliwych dla zdrowia i życia substancji (o nazwach potocznych bufedron, metkatynon, pentedron), wykazujących aktywność narkotyczną i działanie zbliżone do działania innego środka psychotropowego o nazwie mefedron oraz wykazujących działanie psychostymulujące i psychoaktywne w łącznej ilości co najmniej 42325, 24 gram i wartości co najmniej 524 000 zł, a następnie wprowadził je do obrotu w ten sposób, że przekazywał odpłatnie ww. substancje różnym odbiorcom na terenie Mieszkowic oraz sprzedawał za pośrednictwem strony internetowej o nazwie ”legalneodczynnikichemiczne.pl”, czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, czyniąc z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,
tj. o czyn z art. 165 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 kk,

W toku postępowania zarzut handlu dopalaczami przedstawiono także Adamowi F., który został oskarżony, o to, że w okresie od czerwca 2015 r. do kwietnia 2016 r. w Ełku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w łącznej kwocie co najmniej 17.000 zł, wprowadził do obrotu szkodliwe dla zdrowia i życia substancje w łącznej ilości co najmniej 0,5 kg wykazujące aktywność narkotyczną i działanie zbliżone do działania innego środka psychotropowego o nazwie mefedron oraz wykazujące działanie psychostymulujące i psychoaktywne w ten sposób, że przekazywał odpłatnie ww. substancje różnym odbiorcom, czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, a także usiłował sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, że posiadał w miejscu swojego zamieszkania szkodliwe dla zdrowia i życia substancje, które usiłował wprowadzić do obrotu, a nadto wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancje psychotropowe i środek odurzający w postaci marihuany o wadze 0,72 grama tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Aktem oskarżenia objęto nadto cztery inne osoby, odbiorców dopalaczy wskazanych przez Mateusza Ch., mieszkańców Rawy Mazowieckiej, Kargowej, Zbąszynia i Bydgoszczy, którzy wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadali substancje psychotropowe( dopalacze), które jak wynika z ustaleń śledztwa nabywali przez Internet.

W toku postępowania uzyskano opinię fizykochemiczną, dotyczącą zabezpieczonych w toku śledztwa substancji chemicznych z której wynika, że powyższe substancje to środki zastępcze w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które sprzedawane są na nielegalnym rynku środków psychoaktywnych pod potoczną nazwą „dopalacze”. Efekty toksyczne, występują zawsze po zażyciu dawki przekraczającej 0,5 g zabezpieczonego materiału, prowadząc do stanów zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka.
W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania Mateusza Ch., ujawniono między innymi szereg woreczków z zapięciem strunowym, naklejek wskazujących, iż oferowany do sprzedaży produkt nie jest przeznaczony do spożycia, wagę elektroniczną oraz woreczek z zawartością substancji zawierających w swym składzie chemicznym (środek zastępczy).

W toku przeszukań w mieszkaniach należących do pozostałych oskarżonych ujawniono szereg substancji o działaniu narkotycznym i psychotropowym, a nadto środki odurzające w postaci marihuany.

Mateusz Ch. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym
Mateusz Ch. był uprzednio karany sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu i bezpieczeństwu w komunikacji. Stosowany wobec podejrzanego w okresie od października 2015 r. do stycznia 2016 r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zamieniono na poręczenie majątkowe w kwocie 15 000 zł i  dozór Policji. Nadto na poczet grożącej podejrzanemu kary grzywny zabezpieczono pieniądze w kwocie blisko 47 000 zł.
Pozostali oskarżeni, poza jedną osobą, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i wyjaśnili, że niedozwolone substancje zamawiali przez Internet, ale zakupów dokonywali za pośrednictwem stron internetowych, na których wskazano, że są to substancje legalne.

Za wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji (art. 165 § 1 pkt 2 kk) oskarżonym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku   uczynienia  z tego procederu stałego źródła dochodu do 12 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie substancji psychotropowych (art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Małgorzata Wojciechowicz