Oskarżeni o handel dopalaczami

Szczecin, dnia 23 stycznia 2017 r.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, oskarżonym o handel dopalaczami oraz posiadanie substancji psychotropowych.
Śledztwo w powyższej sprawie wszczęto 9 października 2015 r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie. Postępowanie dotyczyło wprowadzenia do obrotu, w Mieszkowicach oraz na terenie innych miast, szkodliwych dla zdrowia substancji tzw. „dopalaczy”, w wyniku czego spowodowano niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób oraz prania brudnych pieniędzy, to jest przyjmowania na rachunek bankowy środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych związanych z wprowadzeniem do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji tzw. „dopalaczy”. Czytaj dalej Oskarżeni o handel dopalaczami

Wniosek o skazanie za znęcanie się nad zwierzętami w Pyrzycach

Szczecin, dnia 23 stycznia 2017 r.

Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie Zamiejscowego VII Wydziału Karnego w Pyrzycach o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy (na podstawie art. 335 § 1 kpk) i wymierzenia oskarżonej Kamili M. kary
– 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz orzeczenie środka karnego w postaci nawiązki w wysokości 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Czytaj dalej Wniosek o skazanie za znęcanie się nad zwierzętami w Pyrzycach

Handel ludźmi i czerpanie korzyści z prostytucji – akt oskarżenia w sprawie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, 18 stycznia 2017 r.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, w tym dwóm kobietom, podejrzanym o handel ludźmi, czerpanie korzyści z uprawiania prostytucji, nakłanianie i ułatwiania prostytucji innym osobom, na szkodę sześciu pokrzywdzonych, w tym jednej małoletniej, i uczynienie sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, a nadto przywłaszczenie mienia, stosowanie gróźb w celu wymuszenia od pokrzywdzonych pieniędzy w zamian za nieujawnienie informacji o trudnieniu się przez pokrzywdzonych nierządem oraz udzielenie małoletniej pokrzywdzonej substancji psychotropowych i środków odurzających w postaci amfetaminy i marihuany. Czytaj dalej Handel ludźmi i czerpanie korzyści z prostytucji – akt oskarżenia w sprawie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie