PO III OS 110.5.2017 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

·      1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Łobzie
Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora i spełniające kryteria ustawowe, winny złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie na adres:
                         Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
                         ul. Stoisława 6
                         70-952 Szczecin
            Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje do uzyskania nominacji na asesora, w szczególności świadectwo zdania egzaminu prokuratorskiego bądź sędziowskiego.
            Swoje kandydatury mogą również zgłaszać osoby po aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej
            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 91 484 96 40.
Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.
 
PROKURATOR OKRĘGOWY
Iwona Chrobak – Farquharson
Prokurator Prokuratury Okręgowej