PO III K 118.85.2016 Wyniki drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie

PO III K 118.85.2016

 
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W CHOSZCZNIE
 
                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:
 
1.     Emilia Czekan,
2.     Katarzyna Orysiak.
Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony
w dniu 24 lutego 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.
            Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych
na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się
z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:
1.     Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
2.     Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
3.     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
4.     Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129.                             
Sekretarz Komisji
Agnieszka Ciechanowicz