PO III K 118.85.2016 Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie.
W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
  1. Emilia Czekan,
  2. Katarzyna Orysiak,
  3. Monika Lubińska.
Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 15 lutego 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1000.
Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301.