Dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie nr 63/17 z dnia 29 marca 2017 r. dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i podległych jej prokuraturach rejonowych.
W zamian ustala się dzień 13 maja 2017 r. (sobota) dniem pracy dla wszystkich pracowników w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych.