PO III OS 1111.1.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GRYFINIE

 W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy  w Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
1.    Karolina Miskis,
2.    Marta Maszczyk,
3.    Magdalena Turczuk,
4.    Anna Zawierucha,
5.    Mateusz Hachlica,
6.    Monika Lipska,
7.    Dominika Swojnóg,
8.    Urszula Kwiatkowska,
9.    Ewa Zarzycka,
10.Agnieszka Dadacz,
11.Natalię Gadowską.
Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1000.  
 
Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301.
Sekretarz Komisji
Agnieszka Ciechanowicz