Akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie korupcji

W dniu 27 lutego 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dominikowi G., Edwardowi G., Krzysztofowi K. i Jackowi T. podejrzanym o popełnienie przestępstw związanych z udzielaniem korzyści majątkowych, a także obietnicami ich udzielenia osobom pełniącym funkcje publiczne to jest: inspektorom Kontroli Skarbowej w Szczecinie i pracownikowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, a mianowicie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41 poz. 214 ze zmianami) oraz ustawy o z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej oraz pracownikowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, a mianowicie art. 3 ust. 2 i art. 31 ust. 2 pkt c i d rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.), tj. o czyny z art. 229 § 1 i 3 kk.

Z ustaleń śledztwa wynika, że przestępstwa te miały miejsce na terenie Szczecina w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 października 2012 r., przy czym Dominik G. i Edward G. oskarżeni zostali o udzielanie korzyści majątkowych między innymi w postaci darmowych posiłków i napojów w trakcie zorganizowanego przyjęcia o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł, a także udzielenie obietnicy otrzymania korzyści majątkowej w postaci urządzenia elektronicznego i-Phone 4S, o wartości co najmniej 2.000.

Jednocześnie ustalono, że w zamian za udzielane korzyści majątkowe i obietnice ich udzielenia osoby pełniące funkcje publiczne tj. inspektorzy Kontroli Skarbowej w Szczecinie i pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, przekazywali oskarżonym informacje objęte tajemnicą skarbową, a dotyczące wariantów dalszego postępowania w ramach kontroli prowadzonej wobec oskarżonego Dominika G., a także sporządzali nieprawdziwe dokumenty mające doprowadzić do uniknięcia przez udzielających tych korzyści przedsiębiorców odpowiedzialności karno-skarbowej i doprowadzenia do przedawnienia ich zobowiązań podatkowych. Nadto pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w zamian za udzieloną korzyść majątkową informował o planowanej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, która miała być przeprowadzona w lokalu gastronomicznym należącym do oskarżonego Dominika G. pomimo, że taka kontrola powinna była odbyć się bez uprzedzenia.

Ponadto oskarżonemu Krzysztofowi K. zarzucono popełnienie dwóch przestępstw związanych z udzieleniem korzyści majątkowej inspektorom Kontroli Skarbowej w Szczecinie i pracownikowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, które polegały na wydawania materiałów z prowadzonego przeciwko Krzysztofowi K. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie postępowania karnego skarbowego i wskazywaniu jemu zamierzeń inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie prowadzącego to postępowanie, celem umożliwienia Krzysztofowi K. uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej i ustalenia w ramach postępowań kontrolnych właściwego zobowiązania podatkowego.

Jackowi T. zarzucono popełnienie jednego przestępstwa, które polegało na udzieleniu Inspektorowi Kontroli Skarbowej w Szczecinie, korzyści majątkowej w postaci zegarka o wartości co najmniej 2.000zł. oraz obietnicy udzielenia takiej korzyści majątkowej pracownikowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, w zamian za co funkcjonariusze ci ujawniali informacje objęte tajemnicą skarbową oraz sporządzali nieprawdziwe dokumenty, w tym deklaracje podatkowe, umożliwiające oskarżonemu Jackowi T. przedstawienie nieprawdziwych danych podatkowych odnośnie działalności gospodarczej.

Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
Joanna Biranowska-Sochalska
Prokurator Prokuratury Rejonowej
del. do Prokuratury Okręgowej