Akt oskarżenia w sprawie zabicia psów ze szczególnym okrucieństwem

Szczecin , dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dnia 3 marca 2017 r. Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko Robertowi D. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na dokonaniu w dniu 13 maja 2016 r. w Przybiernowie wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, nieuzasadnionego i niehumanitarnego zabicia ze szczególnym okrucieństwem przy pomocy tępego narzędzia, dwóch sześciotygodniowych szczeniąt oraz jednego trzyletniego psa, tj.  o czyn z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Z dokonanych ustaleń wynika, że w dniu 13 maja 2016 r. podejrzany wraz z innym ustalonym mężczyzną przebywał na terenie jednej z posesji w miejscowości Przybiernów, gdzie wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie przebywający na terenie posesji świadek usłyszał głośne skomlenie psów. Gdy właściciel posesji wrócił w godzinach popołudniowych do domu – ujawnił trzy martwe psy tj. trzyletnią sukę i dwa sześciotygodniowe szczenięta. Właściciel psów powiadomił o tym fakcie Policję.

Na skutek działań funkcjonariuszy Policji podejrzany Robert D. został zatrzymany jeszcze w dniu 13 maja 2016 r. w godzinach wieczornych. W chwili zatrzymania, znajdował się on w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 2,5 promila alkoholu we krwi.

W oparciu o zgromadzone dowody, w tym uzyskaną w toku postępowania opinię genetyczną, Robertowi D. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Następnie Prokurator Rejonowy w Goleniowie złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Goleniowie o zastosowanie wobec podejrzanego, tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy wniosku tego nie uwzględnił, jednak Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpoznaniu zażalenia prokuratora, w całości zgodził się z przedstawioną argumentacją i w dniu 9 czerwca 2016 r. zastosował tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy od daty zatrzymania podejrzanego.

Ostatecznie podejrzany Robert D. został zatrzymany w dniu 22 stycznia 2017 r., gdyż przez okres kilku miesięcy ukrywał się przed organami ścigania. W dniu skierowania aktu oskarżenia w tej sprawie, wobec Roberta D. stosowany był tymczasowy areszt.

Akt oskarżenia wobec współsprawcy przestępstwa został skierowany do Sądu Rejonowego w Goleniowie w dniu 17.10.2016 r. Sąd wyrokiem z dnia 6 grudnia 2016r. skazał współsprawcę na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Za zarzucany podejrzanemu obecnie czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska
Prokurator Prokuratury Rejonowej
del. do Prokuratury Okręgowej