PO III OS 1111.2.2017 Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu

PO III OS 1111.2.2017

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Magdalenę Sobocką,
  2. Anitę Witkowską,
  3. Mateusza Hachlicę,
  4. Marzenę Kochan,
  5. Anetę Nowak,
  6. Kamilę Kozłowską.
Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10:00.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji

Agnieszka Ciechanowicz