PO IV WOS 1111.4.2017 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2017 r.
Na podstawie § 13 ust 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) informuję, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:
  1. Marcin Goliszewski – 37 pkt,
  2. Małgorzata Filary-Celebudzka – 36 pkt.
Lista rezerwowa nie została sporządzona.
PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej