Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy podejrzanego o kierowanie gróźb na tle narodowościowym i wyznaniowym

Dnia 14 kwietnia 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pyrzycach Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec Macieja N. podejrzanego o popełnienie przestępstwa polegającego na kierowaniu na tle narodowościowym i wyznaniowym gróźb pozbawienia życia, uszkodzenia ciała i spalenia lokalu gastronomicznego wobec obywatela Jemenu, tj. o czyn z art. 119 § 1 kk.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto w dniu 14 kwietnia 2017 r. Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem osoby pokrzywdzonej. Z zeznań przesłuchanych świadków wynika, że podejrzany wielokrotnie kierował pod adresem pokrzywdzonego groźby karalne, w tym również przy pomocy portalu internetowego Facebook.
Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany był uprzednio karany za przestępstwo podobne.

Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska
Prokurator Prokuratury Rejonowej
del. do Prokuratury Okręgowej