Tymczasowy areszt dla sprawcy, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dnia 24 kwietnia 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie, Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec Ryszarda S. podejrzanego o dokonanie pięciu przestępstw polegających na znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami znajdującymi się w jego gospodarstwie rolnym – psami, krowami oraz koniem, tj. o czyny z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Dnia 21 kwietnia 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie została powiadomiona o ujawnieniu zaniedbanych i padniętych zwierząt na terenie gospodarstwa rolnego znajdującego się w Nowogardzie. Prokurator niezwłocznie udał się na miejsce, gdzie przy udziale funkcjonariuszy Policji przeprowadził oględziny terenu posesji, na której ujawniono padłe zwierzęta. Ponadto na terenie gospodarstwa ujawniono zwierzęta domowe i hodowlane w szczególności konie i psy w różnym stanie zaniedbania. Zwierzęta te bezzwłocznie przekazano pod opiekę innych osób, w celu zapewnienia im godnych warunków bytowania.

Za zarzucany podejrzanym czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska