Tymczasowe aresztowanie dla sprawców podejrzanych o stosowanie przemocy na tle rasowym i narodowościowym

Szczecin, dnia 30 maja 2017 r.

Dnia 23 maja 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin Niebuszewo, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec Grzegorza D., Roberta S. i Agnieszki G.. podejrzanych o popełnienie przestępstw polegających na stosowaniu przemocy wobec obywatela Brazylii, z powodu jego przynależności rasowej i narodowościowej, poprzez naruszenie jego nietykalności cielesnej i znieważenie go słowami obraźliwymi, tj. o czyn z art. 257 kk w zb. z art. 119 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne.

Czytaj dalej Tymczasowe aresztowanie dla sprawców podejrzanych o stosowanie przemocy na tle rasowym i narodowościowym