Akt oskarżenia przeciwko sprawcom podejrzanym o wyrabianie i wprowadzenie do obrotu tzw. „dopalaczy” – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 3 podejrzanym, którym zarzucono między innymi popełnienie przestępstwa polegającego na wyrabianiu  i wprowadzeniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia substancji, tj. środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – zwanych potocznie dopalaczami, tj. o czyny z art. 165 § 1 pkt 2 kk i inne.

Z ustaleń śledztwa wynika, że sprawcy w wieku od 24 do 32 lat działali na terenie Szczecina, Międzychodu i innych miejscowości w Polsce, w okresie od września  2015 r. do listopada 2015 r.

Ustalono, że podejrzani: Christian M., Aleksandra Sz. oraz Dariusz Sz. w wyżej wskazanym okresie czasu działając wspólnie i w porozumieniu sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wyrabianie i wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji stanowiących środki zastępcze w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tzw. dopalacze) to jest o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 2 kpk. Ponadto ustalono, że podejrzani wprowadzili do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowej o nazwie Alfa PVP o łącznej wadze 1530 gram. Czyn ten stanowi przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z materiałów sprawy wynika, że funkcjonariusze Urzędu Celnego zabezpieczyli trzy przesyłki adresowane do jednego z podejrzanych – Christiana M., które zostały nadane z terenu Chin. Wewnątrz paczek ujawniono 1530 gramów substancji psychotropowej o nazwie Alfa PVP, a także środki zastępcze tzw. dopalacze.  W wyniku przeszukania przeprowadzonego u podejrzanego także ujawniono dopalacze, których zażycie – według opinii biegłego – mogło skutkować wystąpieniem objawów toksycznych zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka.

W dacie skierowania aktu oskarżenia wobec jednego z podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. Ponadto zastosowano zabezpieczenie majątkowe na mieniu podejrzanych.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa między innymi z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.