PO IV WOS 1111.2.2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

  1. Marzena Kochan, która uzyskała – 8,00 pkt,
  2. Aneta Nowak, która uzyskała – 8,00 pkt,
  3. Kamila Kozłowska, która uzyskała – 6,75 pkt,
  4. Magdalena Sobocka, która uzyskała – 6,5 pkt,
Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 12.00.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

  1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
  2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
  4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129.
Sekretarz Komisji
Agnieszka Ciechanowicz