PO VII WB 262.36.2017 na „Usługa serwisowa samochodów służbowych będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.36.2017  na  „Usługa serwisowa samochodów służbowych będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

1. Zaproszenie PO VII WB 262.36.2017

2. Zał 1 – formularz oferty cenowej – gotowe

3. Zał 2 – wzór umowy

4 – PO VII WB 262.36.2017

5 – zawiadomienie o wyborze oferty