PO VII WB 262.42.2017 Usługa przeglądów serwisowych i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych.

PO VII WB 262.42.2017  Usługa przeglądów serwisowych i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

1. Zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

4. wzór umowy – zał. 1

5. wzór umowy – zał. 2

6 – PO VII WB 262.42.2017

7 – Zawiadomienie o wyborze oferty