Akt oskarżenia w sprawie rozlania kwasu masłowego w restauracji „Bollywood” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Gerardowi P., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na rozlaniu w dniu 31 grudnia 2016 r. w miejscu publicznym tj. w restauracji „Bollywood” w Szczecinie kwasu masłowego, czyniąc tą restaurację niezdatną do użytku, czym spowodował straty w wysokości 20.693,52 zł. związane między innymi z koniecznością jej przywrócenia do możliwości dalszego użytkowania, co stanowi występek o charakterze chuligańskim,  tj. o czyn z art. 288 § kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie rozlania kwasu masłowego w restauracji „Bollywood” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.