Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Goleniowie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Dnia 5 maja 2017 r. Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie, akt oskarżenia przeciwko Zenonowi Z. podejrzanemu o popełnienie między innymi przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od dnia 9 grudnia 2016 r. do dnia 20 marca 2017 r. w jednej z podszczecińskich miejscowości, po odbyciu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, popełnione na szkodę żony, ponownie znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, stosując przemoc i grożąc jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Zenon Z. bezpośrednio po opuszczeniu zakładu karnego, w którym odbywał karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne i powrocie do domu, ponownie zaczął stosować przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojej żony. W toku postępowania przesłuchani świadkowie potwierdzili fakt znęcania się przez podejrzanego nad żoną.

Wobec podejrzanego Zenona Z., na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie i obecnie zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.