Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryficach przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach, akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi K. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od października 2016 r. do dnia 30 marca 2017 r. w swoim miejscu zamieszkania znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkohol wielokrotnie wszczynał awantury domowe podczas których obrażał pokrzywdzoną i stosował wobec niej siłę fizyczną, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Dariusz K. przez okres kilku miesięcy stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojej partnerki. W toku postępowania zgromadzono dokumentację między innymi w postaci „Niebieskiej karty” oraz przesłuchano pokrzywdzoną i świadków, które to dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad pokrzywdzoną.

Wobec podejrzanego Dariusza K. na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.