Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przeciwko kierowcy usiłującemu przekupić funkcjonariuszy Policji.

Dnia 30 maja 2017 r. Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Szczepanowi G. o popełnienie przestępstwa polegającego na złożeniu obietnicy wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom Policji, którzy dokonali zatrzymania podejrzanego do kontroli drogowej, w zamiarze aby funkcjonariusze ci odstąpili od przeprowadzania tej kontroli, tj. o czyn z art. 229 § 1 i 3 kk,

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Szczepan G. w nocy z 17/18 kwietnia 2017 r. kierując pojazdem na ul. Wyszyńskiego w Stargardzie popełnił wykroczenie drogowe, w związku z czym został zatrzymany przez kontrolujący ten obszar patrol Policji. Podczas czynności służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy, podejrzany złożył im obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w postaci darmowego obiadu, a ponadto wręczył im korzyść w postaci pieniędzy w kwocie 200 zł., w celu odstąpienia przez funkcjonariuszy policji od przeprowadzania kontroli drogowej i odstąpienia od zatrzymania podejrzanego.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, a ponadto dokonał zabezpieczenia na mieniu podejrzanego.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.