Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

W dniu 17 maja 2017 r. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi M. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 21 stycznia 2017 r. w Szczecinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i demonstrując trzymany w dłoni nóż, zabrał jemu pieniądze w kwocie 200 zł., tj. o czyn z art. 280 § 2 kk i inne.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany w dniu 21 stycznia 2017 r. wsiadł do stojącego na pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja autobusu komunikacji miejskiej, gdzie podszedł do siedzącego w środku pokrzywdzonego i grożąc mu trzymanym w dłoni nożem zażądał wydania pieniędzy. Po zabraniu 200 zł. sprawca uciekł. Pokrzywdzony o zdarzeniu powiadomił kierowcę autobusu i Policję. W wyniku działań funkcjonariuszy Policji ustalono, że sprawcą napadu jest Marcin M., który został zatrzymany i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany.

Tymczasowe aresztowanie było stosowane także w dacie skierowania aktu oskarżenia.

Za zarzucaną podejrzanemu zbrodnię z art. 280 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat. Marcin M. był w przeszłości wielokrotnie karany sądownie i obecnie zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy.