Akt oskarżenia przeciwko sprawcy występku o charakterze chuligańskim – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin – Zachód w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Krzysztofowi H., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 25 marca 2017 r. w Policach działając w miejscu publicznym, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego dokonał umyślnego uszkodzenia samochodu osobowego marki Ford zaparkowanego na jednej z polickich ulic w ten sposób, że chodził po karoserii pojazdu, czym spowodował wgniecenia w karoserii, co stanowi występek o charakterze chuligańskim,  tj. o czyn z art. 288 § kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany w dniu 25 marca 2017 r. w godzinach wieczornych, na jednej z polickich ulic wskoczył na zaparkowany pojazd marki Ford, a następnie zaczął po nim chodzić, na skutek czego doszło do uszkodzenia karoserii poprzez jej wgniecenie. Sprawca został ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. W chwili zatrzymania przez Policję  znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanego, w celu zabezpieczenia między innymi obowiązku naprawienia szkody.

Podejrzany był w przeszłości karany.

Za zarzucany podejrzanemu czyn z art. 288 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym w przypadku występku o charakterze chuligańskim ustawa przewiduje zwiększenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia o połowę, a nadto nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.