Akt oskarżenia w sprawie rozlania kwasu masłowego w restauracji „Bollywood” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Gerardowi P., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na rozlaniu w dniu 31 grudnia 2016 r. w miejscu publicznym tj. w restauracji „Bollywood” w Szczecinie kwasu masłowego, czyniąc tą restaurację niezdatną do użytku, czym spowodował straty w wysokości 20.693,52 zł. związane między innymi z koniecznością jej przywrócenia do możliwości dalszego użytkowania, co stanowi występek o charakterze chuligańskim,  tj. o czyn z art. 288 § kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

 

Z ustaleń wynika, że podejrzany w dniu 31 grudnia 2016 r. udał się do restauracji „Bollywood” w Szczecinie, gdzie zamówił posiłek, a następnie w toalecie rozlał substancję, którą jak ustalono był kwas masłowy. Środek ten charakteryzuje się bardzo intensywnym, trudnym do usunięcia zapachem. W wyniku działań Policji, podejrzany Gerard P. został zatrzymany w dniu 3 stycznia 2017 r.

W dacie skierowania przez prokuratora aktu oskarżenia, wobec podejrzanego stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.

Za zarzucany podejrzanemu czyn z art. 288 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym w przypadku występku o charakterze chuligańskim ustawa przewiduje zwiększenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia o połowę, a nadto nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.