Akt oskarżenia za znęcanie się nad psem o imieniu Tiger – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Dnia 29 maja 2017 r. Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Sz. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 31 grudnia 2014 r. do dnia 20 marca 2015 r. znęcał się nad psem rasy bokser o imieniu Tiger, w ten sposób, że zaniedbał jego zdrowie oraz jego leczenie poprzez zaniechanie konsultacji aktualnego stanu zdrowia psa z lekarzem weterynarii na skutek czego doprowadził do wychudnięcia zwierzęcia,  tj.  o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Fundacja „SOS Bokserom” złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad psem rasy bokser o imieniu Tiger, który znajdował się w stanie silnego wychudzenia. W toku prowadzonego postępowania zgromadzono materiał dowodowy i ustalono, że właściciel psa zaniedbał jego zdrowie i leczenie, na skutek czego pies odmawiał przyjmowania pokarmów i doprowadził w ten sposób do silnego wychudnięcia zwierzęcia.

Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.