Akt oskarżenia za znęcanie się nad psem – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach

Szczecin, dnia 28 czerwca 2017 r.

Dnia 19 czerwca 2017 r. Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi S. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że znęcał się nad swoim psem rasy owczarek niemiecki w ten sposób, że ograniczał jemu ilość pożywienia, co doprowadziło do wychudnięcia zwierzęcia oraz nie zapewnił mu odpowiedniej opieki weterynaryjnej, a następnie w dniu 17 grudnia 2016 r. porzucił swojego psa przywiązując go do znaku drogowego, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

W toku prowadzonego postępowania zgromadzono materiał dowodowy i ustalono, że właściciel psa początkowo zaniedbał go ograniczając jemu ilość pożywienia na skutek czego doprowadził do wychudnięcia zwierzęcia, nie zapewnił jemu również opieki lekarza weterynarii, a następnie w dniu 17 grudnia 2016 r. porzucił zwierzę przywiązując je do znaku drogowego i oddalił się.

Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska