Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Goleniowie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Dnia 5 maja 2017 r. Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie, akt oskarżenia przeciwko Zenonowi Z. podejrzanemu o popełnienie między innymi przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od dnia 9 grudnia 2016 r. do dnia 20 marca 2017 r. w jednej z podszczecińskich miejscowości, po odbyciu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, popełnione na szkodę żony, ponownie znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, stosując przemoc i grożąc jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Goleniowie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przeciwko kierowcy usiłującemu przekupić funkcjonariuszy Policji.

Dnia 30 maja 2017 r. Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Szczepanowi G. o popełnienie przestępstwa polegającego na złożeniu obietnicy wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom Policji, którzy dokonali zatrzymania podejrzanego do kontroli drogowej, w zamiarze aby funkcjonariusze ci odstąpili od przeprowadzania tej kontroli, tj. o czyn z art. 229 § 1 i 3 kk,

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przeciwko kierowcy usiłującemu przekupić funkcjonariuszy Policji.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

W dniu 17 maja 2017 r. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi M. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 21 stycznia 2017 r. w Szczecinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i demonstrując trzymany w dłoni nóż, zabrał jemu pieniądze w kwocie 200 zł., tj. o czyn z art. 280 § 2 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcom napadu na salon gier – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

Szczecin , dnia 2 czerwca 2017 r.

W dniu 15 maja 2017 r. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym, którym zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 30 września 2016 r. w Szczecinie działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc dwóm osobom pokrzywdzonym pozbawieniem życia i demonstrując przedmiot przypominający wyglądem broń oraz używając gazu łzawiącego, zabrali pokrzywdzonym pieniądze i telefon komórkowy, tj. o czyn z art. 280 § 2 kk i inne. Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcom napadu na salon gier – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

Akt oskarżenia w sprawie rozlania kwasu masłowego w restauracji „Bollywood” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Gerardowi P., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na rozlaniu w dniu 31 grudnia 2016 r. w miejscu publicznym tj. w restauracji „Bollywood” w Szczecinie kwasu masłowego, czyniąc tą restaurację niezdatną do użytku, czym spowodował straty w wysokości 20.693,52 zł. związane między innymi z koniecznością jej przywrócenia do możliwości dalszego użytkowania, co stanowi występek o charakterze chuligańskim,  tj. o czyn z art. 288 § kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie rozlania kwasu masłowego w restauracji „Bollywood” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.