PO IV WOS 1111.6.2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

1.    Monika Dyszel, która uzyskała – 9,25 pkt,
2.    Karolina Magdij-Król, która uzyskała – 7,25 pkt,
3.    Klaudia Żurawik, która uzyskała – 7,00 pkt.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 11.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:
1.    Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
2.    Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
3.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
4.    Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129.

Sekretarz Komisji
Agnieszka Ciechanowicz