PO IV WOS 1111.6.2017 Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

1.    Karolina Magdij-Król,
2.    Monika Dyszel,
3.    Magdalena Kilanowska,
4.    Marta Wiśniewska,
5.    Sandra Warpas,
6.    Paulina Michel,
7.    Klaudia Żurawik.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10:00.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji

Agnieszka Ciechanowicz