PO IV WOS 1111.7.2017 Zawiadomienie o zakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie komisja konkursowa ustaliła, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie pani Małgorzata Badach.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 5 lipca 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10:00.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,do gabinetu nr 129.

Sekretarz Komisji

Agnieszka Ciechanowicz