Rozbój przy użyciu niebezpiecznego narzędzia – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Jackowi A., Bartłomiejowi A. oraz Annie S. podejrzanym o popełnienie  przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 9 października 2016 r. w Szczecinie działając wspólnie i w porozumieniu, posługując się niebezpiecznym narzędziem jakim jest nóż, grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia zażądali wydania pieniędzy, a następnie dokonali kradzieży pieniędzy, laptopa i dwóch telefonów komórkowych, tj. o czyn z art. 280 § 2 kk i inne. Podejrzanym zarzuca się ponadto, że w okresie do dnia 27 lipca 2016 r. w Szczecinie dokonali kradzieży pieniędzy na szkodę tego samego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk. Dodatkowo jednemu ze sprawców – Jackowi A. – prokurator zarzucił wywieranie wpływu na pokrzywdzonego poprzez grożenie mu pozbawieniem życia, w przypadku zgłoszenia na Policji faktu dokonania rozboju tj. czyn z art. 245 kk.Z ustaleń śledztwa wynika, że pokrzywdzony wynajmował Jackowi A. pokój w altanie na swojej działce, w zamian za pomoc w bieżących pracach. Po jakimś czasie na działkę wprowadzili się również brat podejrzanego – Bartłomiej A. oraz Anna S. Podejrzani wiedzieli że pokrzywdzony posiada gotówkę i znali miejsce jej przechowywania. Z ustaleń śledztwa wynika, że najpierw dokonali oni kradzieży przechowywanych przez pokrzywdzonego pieniędzy, a następnie wyprowadzili się z jego mieszkania. Po kilku miesiącach od wyprowadzki, podejrzani wrócili do pokrzywdzonego uzbrojeni w  nóż i grożąc mu pozbawieniem życia, zażądali wydania pieniędzy. W rezultacie zabrali oni gotówkę oraz laptopa i dwa telefony komórkowe. Jeden z podejrzanych – Jacek A. zagroził również pokrzywdzonemu w przypadku gdyby ten o fakcie napadu powiadomił Policję.

Wszyscy sprawcy zostali zatrzymani i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowani. Tymczasowe aresztowanie było stosowane także w dacie skierowania aktu oskarżenia.

Za zarzucaną podejrzanym zbrodnię z art. 280 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat. Jacek A. był w przeszłości wielokrotnie karany sądownie i obecnie zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska