Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy podejrzanego o dokonanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Dnia 16 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Andrzeja N. podejrzanego o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 14 czerwca 2017 r. w Gryfinie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, doprowadził do śmierci pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

  Za zarzucaną zbrodnię z art. 148 § 1 kk podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.