Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie

Dnia 21 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu,  Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Pawła K. podejrzanego o popełnienie przestępstwa polegającego na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad żoną poprzez stosowanie wobec niej przemocy fizycznej, wyzywaniu słowami wulgarnymi i kierowaniem pod jej adresem gróźb pozbawienia życia i zdrowia,  tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej przemocy w rodzinie. W wyniku dokonanych ustaleń, podejrzanemu Pawłowi K. przedstawiono zarzut znęcania się nad żoną, a następnie prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie na okres 3 miesięcy tymczasowego aresztowania wobec sprawcy tego przestępstwa.

Za zarzucany podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.