Tymczasowy areszt dla sprawcy, podejrzanego o znęcanie się nad psem.

Dnia 21 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie, Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Marka G. podejrzanego o dokonanie przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad psem rasy mieszanej o imieniu Kuba, w ten sposób, że uderzał go szpadlem powodując u niego obrażenia głowy i cierpienie, na skutek czego konieczne było poddanie psa eutanazji, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Dnia 10 czerwca 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie została powiadomiona przez właścicielkę psa rasy mieszanej o imieniu Kuba, o tym, że jej zwierzę zostało okaleczone, w wyniku czego konieczne było poddanie psa eutanazji. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że sprawcą tego przestępstwa jest Marek G., który zadał psu ciosy szpadlem, bijąc go po głowie i powodując ciężkie obrażenia.

Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.