PO VII WB 261.8.2017 „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie„

Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

1. siwz meble

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wzór umowy cz. I

4. zał. 3 – wzór umowy cz. II

5. zał. 4 – wykaz ilościowo-wartościowy

6. ogłoszenie o zamówieniu

7. Pytanie od Wykonawcy

8. pytania i odpowiedzi 2

9. modyfikacja SIWZ

10. zał. 3 – wzór umowy cz. II – po modyfikacji

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Akt oskarżenia za przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód

Szczecin, dnia  11 lipca 2017 r.

Prokurator Rejonowy Szczecin Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi M. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką oraz bratem w ten sposób, że wszczynał awantury podczas których wyzywał ich wulgarnymi słowami oraz kierował kierował pod ich adresem groźby karalne, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk. Czytaj dalej Akt oskarżenia za przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód