Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryficach przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach, akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Cz., podejrzanemu o popełnienie m. in. przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 25 grudnia 2014 r. do dnia 2 maja 2017 r. w  swoim miejscu zamieszkania znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, obrażał i poniżał pokrzywdzoną oraz naruszał jej nietykalność cielesną,  a nadto w dniu 2 maja 2017 r. uderzył ją ręką w twarz i w plecy, czym spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Krzysztof Cz. od dłuższego czasu stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojej żony, wspólnie z którą zamieszkiwał. W toku postępowania zgromadzono dowody, w tym dokumentację prowadzoną w ramach tzw. „Niebieskiej Karty”, a ponadto przesłuchano pokrzywdzoną oraz inne osoby, które to dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad żoną.

Wobec podejrzanego Krzysztofa Cz. na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.
Podejrzany nie był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn m. in. z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska