Akt oskarżenia przeciwko nierzetelnym diagnostom samochodowym – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie skierowała do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia, przeciwko Jerzemu K., Mateuszowi S. oraz Andrzejowi F.  podejrzanym o popełnienie szeregu przestępstw polegających na tym, że w okresie od 30 kwietnia 2015 r. do 20 maja 2015 r., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i będąc jako diagności uprawnionymi do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, poświadczali nieprawdę w dokumentach, tj. dowodach rejestracyjnych co do wykonania ze skutkiem pozytywnym badań technicznych pojazdów w tym mi. in. samochodów osobowych, ciągników rolniczych oraz samochodów ciężarowych mimo, że w rzeczywistości nie przeprowadzali stosownych badań technicznych tych pojazdów, tj. o przestępstwa z art. 271 § 3 kk i inne.

Z ustaleń śledztwa wynika, że trzech diagnostów zatrudnionych w jednej z okręgowych stacji kontroli pojazdów – tj. Jerzy K., Mateusz S. i Andrzej F. – będąc osobami uprawnionymi do przeprowadzania badań technicznych pojazdów i do wystawiania stosownych dokumentów potwierdzających fakt przeprowadzenia badania, w szeregu przypadkach poświadczali nieprawdę potwierdzając fakt dokonania badania i jego pozytywny wynik, pomimo, że w rzeczywistości stosownych badań w ogóle nie przeprowadzali.

Prokurator w toku prowadzonego postępowania, dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych. Podejrzani: Mateusz S. i Andrzej F. nie byli dotąd karani sądownie, zaś Jerzy K. był w przeszłości karany.

Za zarzucane podejrzanym czyny z art. 271 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.