Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Łobzie

Prokuratura Rejonowa w Łobzie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K., podejrzanemu o popełnienie przestępstw polegających między innymi na tym, że w dniu 31 marca 2017 r. w Łobzie posiadał wbrew przepisom ustawy znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o wadze 238,14 grama, a ponadto amfetaminę o wadze 21,20 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto podejrzanemu zarzuca się, że w okresie od stycznia do dnia 31 marca 2017 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielał innym osobom, w tym osobie małoletniej marihuanę i amfetaminę, to jest o przestępstwa z art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Jak zostało ustalone, w wyniku dokonanego u Rafała K. przeszukania, funkcjonariusze Policji ujawnili znaczne ilości marihuany i amfetaminy, a także przedmioty służące do porcjowania narkotyków. Ponadto w toku śledztwa ustalono, że podejrzany działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie udzielał narkotyki innym osobom, w tym osobie małoletniej.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Środek ten był stosowany również w dniu skierowania aktu oskarżenia.
Podejrzany nie był w przeszłości karany.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa, między innymi z art. 59 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska