Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o stalking – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

Szczecin , dnia 10 lipca 2017 r.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia, przeciwko Mariuszowi S. podejrzanemu o między innymi o to, że w okresie od 21 grudnia 2016 r. do dnia 7 lutego 2017 r. w Szczecinie uporczywie nękał pokrzywdzoną w ten sposób, że nachodził ją w miejscu zamieszkania, a także śledził i domagał się rozmowy, grożąc przy tym pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk i inne.

Z ustaleń postępowania wynika, że pokrzywdzona pozostawała w związku z podejrzanym Mariuszem S. Pomimo rozstania z pokrzywdzoną, zaczął on nachodzić ją w miejscu jej zamieszkania, domagał się rozmowy z pokrzywdzoną, a także kierował pod adresem pokrzywdzonej i członków jej rodziny groźby karalne.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, które było stosowane także w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany był w przeszłości kilkukrotnie karany za różne przestępstwa.

Za zarzucane obecnie podejrzanemu czyny m. in. z art. 190a § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska