Akt oskarżenia za przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód

Szczecin, dnia  11 lipca 2017 r.

Prokurator Rejonowy Szczecin Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi M. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką oraz bratem w ten sposób, że wszczynał awantury podczas których wyzywał ich wulgarnymi słowami oraz kierował kierował pod ich adresem groźby karalne, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Tomasz M. zamieszkując wraz z matką oraz bratem, od dłuższego czasu stosował wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną. Zazwyczaj będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury wyzywając pokrzywdzonych w wulgarny sposób a także groził im pozbawianiem życia i uszkodzeniem ciała.

Wobec podejrzanego Tomasza M., na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy  Szczecin Prawobrzeże i Zachód zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.
Podejrzany był w przeszłości karany sądownie.
Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska