Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w Elektrowni Szczecin – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu 3 lipca 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Delegatury w Szczecinie dokonali zatrzymania 10 osób, w tym 9 pracowników Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie w sprawie związanej z tzw. korupcją menadżerską.

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo dotyczące narażenia na znaczną szkodę majątkową Zespołu Elektrowni Dolna Odra – Elektrownia Szczecin. Chodzi o przestępstwo z art. 296 a § 1 i 4 kk.

W toku śledztwa ustalono dotychczas, że co najmniej od czerwca 2016 r. osoby zatrudnione w Elektrowni Szczecin nie dopełniały swoich obowiązków i przyjmowały biopaliwo o właściwościach nie spełniających norm technicznych przewidzianych w umowie. W zamian za niedopełnienie obowiązków przyjmowali oni korzyści majątkowe. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że na skutek tego procederu wyrządzono wielomilionowe szkody spółce Skarbu Państwa tj. Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

Na polecenie prokuratora już w dniu 2 lutego 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Szczecinie dokonali zatrzymania 12 osób, w tym pracowników Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie, u których następnie przeprowadzono przeszukania. Wśród zatrzymanych wówczas osób był Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin, którego ujęto na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50.000 zł.

Po dokonaniu zatrzymania, prokurator przedstawił zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a także o charakterze korupcyjnym dwunastu osobom. Wobec trzech podejrzanych wystąpiono z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W dniu 4 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zastosowane tymczasowe aresztowanie zostało następnie przedłużone przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na wniosek prokuratora na dalsze 3 miesiące. Wśród osób tymczasowo aresztowanych jest Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin, a także biznesmen, któremu zarzuca się m. in. wręczanie korzyści majątkowych.

Wobec pozostałych dziewięciu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 5.000 zł. do 60.000 zł.

Wczoraj (3 lipca 2017 r.) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych 10 osób zaangażowanych w ten przestępczy proceder, w tym 9 pracowników Elektrowni. Po doprowadzeniu podejrzanych do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zostały ogłoszone im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk) oraz łapownictwa (art. 296a § 1 kk).

Za zarzucane przestępstwa między innymi polegające na tzw. korupcji menadżerskiej z art. 296a § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.