PO IV WOS 1111.7.2017 Zawiadomienie o zakwalifikowaniu kandydata do trzeciego etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie pani Małgorzata Badach.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:
1.    Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
2.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
4.    Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów1 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129.

Sekretarz Komisji
Agnieszka Ciechanowicz