PO IV WOS 1111.8.2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego:

1.    Karol Begiert

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10:00.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do sali nr 415.

Sekretarz Komisji