PO VII WB 261.8.2017 „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie„

Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

1. siwz meble

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wzór umowy cz. I

4. zał. 3 – wzór umowy cz. II

5. zał. 4 – wykaz ilościowo-wartościowy

6. ogłoszenie o zamówieniu

7. Pytanie od Wykonawcy

8. pytania i odpowiedzi 2

9. modyfikacja SIWZ

10. zał. 3 – wzór umowy cz. II – po modyfikacji

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia