PO VII WB 262.51.2017 na „Wymianę drzwi wejściowych (4 szt.) w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

PO VII WB 262.51.2017 na „Wymianę drzwi wejściowych (4 szt.) w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

1. Zaproszenie

2. Załącznik 1 – formularz oferty cenowej

3. Załącznik 2 – wzór umowy

4. Ponowne zaproszenie

5. Zawiadomienie o wyborze oferty

6. Zawiadomienie o unieważnieniu