PO VII WB 262.61.2017 na „Wykonanie prac remontowych w pokoju nr 127 na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.61.2017  na  „Wykonanie prac remontowych w pokoju nr 127 na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

1. Zaproszenie

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o unieważnieniu